Telefon

+48 501-793-043

Email

rejestracja@e-med.com.pl

Rejestracja

pon. - pt.: 14:00 - 20:00

specjalista z chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii

  • Początkowo pracował w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej, zajmując się leczeniem chorych z białaczkami, nowotworami krwi oraz transplantacją szpiku,
  • następnie od 2001 w Klinice Choroby Wieńcowej oraz w Zakładzie Hemodynamiki w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wykonywał zabiegi w zakresie tętnic wieńcowych.
  • od roku 2007 zaczął wykonywać zabiegi w obrębie tętnic szyjnych, później w zakresie tętnic kończyn dolnych i górnych i tętnic trzewnych, naczyniach wewnątrzczaszkowych oraz jako pierwszy pracując w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie jako pierwszy kraju wykonał zabieg rekanalizacji zatok wewnątrzczaszkowych w przebiegu ostrej zakrzepicy oraz u chorych z ostrym udarem mózgu.
  • Od 2009 roku wykonuje zabiegi obwodowe, współpracując z oddziałami chirurgii naczyniowej, w ostatnim okresie z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Bonifratrów w Krakowie.
  • W 2015 roku zaczął wykonywać unikalne w skali kraju zabiegi endowaskularnego leczenia zatorowości płucnej, w tym jako pierwszy w kraju skutecznego zastosowania systemu AngioJet, oraz systemów trombektomii mechanicznej w chorobach tętnic trzewnych.
  • Współpracuje z ośrodkami kardiologii dzieci wykonując unikalne w skali kraju endowaskularne zabiegi naprawcze aorty, tętnic i żył.
  • Obecnie zajmuje się głównie leczeniem chorych ze zmianami w tętnicach szyjnych, wykonywaniem złożonych zabiegów angioplastyk tętnic kończyn dolnych, trzewnych z wykorzystaniem systemów trombektomii i aterektomii, oraz interwencyjnym leczeniem zakrzepicy żylnej.