Oferta usług

Zakres usług medycznych:

Kardiologia:

 •  Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej
 • Terapia nadciśnienia tętniczego
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności krążenia, wad serca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Diagnostyka i leczenie utrat przytomności
 •  Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej
 •  Kardio-onkologia, kardio-diabetologia
 •  Choroby mięśnia serca
 • EKG,   24 godz, 6 dniowe monitorowanie EKG metodą Holtera,  kilkudniowa rejestracja zapisu EKG
 • Badanie echokardiograficzne
 • USG jamy opłucnowej w celu wykluczenia płynu w jamie opłucnowej
 • USG tętnic dogłowowych (szyjnych i kręgowych)
 • USG żył głębokich-wykluczenie zakrzepicy
 • USG tętnic kończyn dolnych
 • Kardioonkologia