prof dr hab med Lucyna Mastalerz

 • Dzieląc obowiązki, między zajęcia dydaktyczne i pracę kliniczną, uzyskała II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, alergologii, chorób płuc i immunologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób płuc dorosłych i dzieci.
 • Jest zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Klinice Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Członek PAU.
 • Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących patomechanizmów astmy oskrzelowej, nadwrażliwości na leki (szczególnie aspirynę), zapalenia zatok z polipami nosa, pokrzywki, chorób śródmiąższowych płuc oraz chorób immunologicznych przebiegających z zapaleniem naczyń. Jest ekspertem światowym jeżeli chodzi o astmę oskrzelową przebiegającą z przewlekłym zapaleniem zatok, polipami nosa i nadwrażliwością na aspirynę.
 • Jej działalność kliniczna (pacjent jest dla mnie najwyższym dobrem) koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu najnowszych osiągnięć biologii molekularnej i genetyki w chorobach układu oddechowego, alergologii i immunologii klinicznej. Dotyczy to patomechanizmu chorób takich jak:
  -astma oskrzelowa
  -nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne
  – chorób alergicznych, chorób autoimmunologicznych
  -zespół Churga-Strauss i innych chorób przebiegających z zapaleniem naczyń takich jak np. ziarniniakowatość Wegnera,
  – przewlekła obturacyjna choroba płuc
  -choroby śródmiąższowe płuc
  -nowotwory płuc i opłucnej
  -zatorowość płucna
  -bezdech senny
  -choroby płuc przebiegające z eozynofilią
  -sarkoidoza
  – inne rzadkie choroby płuc: amyloidoza, proteinoza, histiocytoza, limfangioleiomiomatoza, rozedma związana z niedoborem enzymów proteolitycznych.