dr med. Grzegorz Karkowski

  • Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym.
  • Po uzyskaniu najlepszego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Państwowego w woj. małopolskim rozpoczął pracę w Oddziale Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznym im. Jana Pawła II
  • Obszarem jego zainteresowań jest elektrofizjologia kliniczna (nauka o zburzeniach rytmu serca) Wiedzę i doświadczenie w zakresie diagnostyki oraz leczenia (wykonywani zabiegów ablacji) zaburzeń rytmu serca zdobywał zarówno w tutejszym ośrodku ( KSS JP II) jak i w najlepszych ośrodkach elektrofizjologii w Polsce i w Europie.
  • Od 2013r. współpracuje z dr. Edwardem Koźlukiem, kierownikiem pracowni elektrofizjologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z którym w regularnie wykonuje zabiegi ablacji (pełen profil zabiegów). Wykonuje również zabiegi ablacji w prywatnych ośrodkach ( posiadających kontrakt z NFZ).

Staże zawodowe:

  • Instytut Kardiologii w Aninie( Prof. Łukasz Szumowski)
  • Asklepios Klinik St. Georg w Hamburg (Prof. dr. med. Karl-Heinz Kuck),
  • Semmelweis University – Budapeszt ( Prof. Laszlo Geller).
  • warsztaty z zakresu ablacji w tym głownie organizowane przez Profesora Josef Kautznera w Pradze.

Posiada certyfikat indywidualnego operatora elektrofizjologii wydany przez Sekcje Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W trakcie pracy zaangażował się również w publikacje naukowe i jest autorem oraz współautorem licznych prac naukowych z zakresu kardiologii.
2016 rok obronił prace doktorską z zakresu elektrofizjologii klinicznej