“Gabinety Rozwoju”

NZOZ Poradnia Psychiatryczno – Psychologiczna “Gabinety Rozwoju”

ul. Fieldorfa – Nila 14

31 – 209 Kraków

Rejestracja:

e-mail: sekretariat@gabinetyrozwoju.pl

tel. 12 353 00 27, 666 377 742

Zakres usług:

 • konsultacje psychiatryczne
 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje neurologiczne
 • konsultacje neuropsychologiczne
 • leczenie farmakologiczne
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia osób uzależnionych i DDA
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • terapia par
 • terapia rodzin
 • opieka psychologiczna i psychiatryczna dla chorujących somatycznie
 • wsparcie dla osób w życiowych kryzysach